Aleksandra Pióro LL.M – Radca prawny, Partner Zarządzający w IP Legal Business & Tax Adwokaci i Radcowie Prawni.

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka Programu Socrates Erasmus oraz Goethe Insitut Inter Nationes w Berlinie. Absolwentka Uniwersytetu Regensburg oraz Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Bonn (dyplom z wyróżnieniem). W 2003 r. odbyła kurs prawa rosyjskiego na Uniwersytecie im. Lomonosova w Moskwie. Absolwentka Centrum Praw Własności Intelektualnej im. Hugona Grocjusza w Krakowie.

Od 2010 r. radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Przez lata związana z międzynarodowymi kancelariami w Warszawie i Berlinie obsługującymi kompleksowo podmioty gospodarcze. W okresie ostatnich jedenastu lat dyrektor/zastępca dyrektora działów prawnych – w tym w spółkach działających w ramach międzynarodowych grup kapitałowych.

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w szczególności prawie autorskim (doradzała m. in. Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny/Muzeum POLIN przy tworzeniu multimedialnej Wystawy Głównej) oraz prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji między przedsiębiorcami (m.in. ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, know-how). Od lat zajmuje się prawną obsługą procesów komercjalizacji B+R oraz prowadzi szkolenia – na rzecz podmiotów gospodarczych, jednostek naukowych i podmiotów otoczenia biznesu. Prowadzi spory sądowe z zakresu – prawa gospodarczego, korporacyjnego, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa własności intelektualnej i przemysłowej.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, w tym z zakresu polsko-niemieckiego i polsko-austriackiego obrotu prawnego i biznesowego. Obsługuje polskie i zagraniczne podmioty gospodarcze działające w różnych sektorach (m.in. architektura, branża kreatywna, nowe technologie, B+R, działalność dystrybucyjna, FMCG, budownictwo, nieruchomości, logistyka) oraz osoby fizyczne z Polski, Niemiec, Austrii, Francji, Holandii, Australii, Anglii, Szwecji, USA oraz Izraela. Prowadzi panele i warsztaty podczas wydarzeń konferencyjnych, biznesowych i targowych.

Ekspert z zakresu transferu technologii PTT Agencji Rozwoju Przemysłu S.A W latach 2016-2020 Delegat Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie na Krajowy Zjazd Radców Prawnych.

Włada biegle językiem angielskim i językiem niemieckim.

KONTAKT:

tel. +48 668 283 006
e-mail: aleksandra.pioro@iplbt.com